ISLANDIA

Mityng AA online Grupa Odrodzenie na Islandii

Spotkania online AA – Grupa „Odrodzenie” na Islandii(mityng spikerski) Poniedziałek g.20:00-21:15 (Iceland Time) Poniedziałek g 21:00-21:15 (England Time) Poniedziałek g.22:00-23:15 (Warsaw Time) Pokój otwarty 20 minut przed i po zakończeniu meetingu.

LINK :https://us06web.zoom.us/j/84251475434 MEETING ID : 84251475434

Na 20 minut przed rozpoczęciem spotkania jest czas na przywitanie i przedstawienie się oraz przydział tekstów czytanych na meetingu. Na meeting można się spóźnić, trafisz do poczekalni, a następnie zostaniesz dołączony przez co-host’a do spotkania

Jakich działań nie podejmuje AA

Historia AA

12 Tradycji AA

12 Kroków AA